Participarea la cursuri

 1. Orice persoană care a împlinit vârsta de 18 ani se poate înscrie la cursurile organizate de Crystal Top Dance. În cazul minorilor este necesar acordul părinților pentru înscrierea la cursuri. În cazul persoanelor minore înscrierea se face de către un părinte/ tutore legal.
 2. Orice persoană înscrisă la cursuri este obligată să respecte regulamentul de ordine interioară a Școlii de dans Crystal Top Dance
 3. Abonamentul la cursurile de dans se eliberează în perioada stabilită înscrierilor, iar abonamentele nu sunt transmisibile.
 4.  Rambursarea sumei abonamentului se face în maxim 14 zile calendaristice de la achiziționarea acestuia.
 5. Prima ședință este de gratuită, fiind ședință de acomodare.
 6. Ședințele la care se lipsește din motive personale nu pot fi recuperate cu alte grupe.
 7. Clientul este obligat să respecte regulamentul de ordine interioară pe toată perioada de desfășurare a cursurilor.
 8. Intrarea în sala de dans este permisă numai cu echipament sportiv ( încălțăminte adecvată pentru sală)
 9. Crystal  Top Dance are dreptul de a modifica sau completa orarul cursurilor de dans.
 10. Crystal Top Dance are dreptul ca în perioada derulării cursurilor să schimbe costul serviciilor sau structura echipei de instructori.
 11. Crystal Top Dance are dreptul de a modifica și completa condițiile abonamentului în mod unilateral.
 12. Se recomandă efectuarea unui examen medical înaintea frecventării cursurilor, cursanții fiind personali responsabili de sănătatea lor.Orice participant la curs îi asumă răspunderea pentru starea de sănătate și se declară apt pentru a urma cursurile de dans.
 13. În incintă școlii de dans este interzis:
 • accesul persoanelor sub influența alcoolului sau a drogurilor
 • fumatul
 • accesul cu animalele de companie
 • distrugerea și deteriorarea echipamentelor

 Școala de dans Crystal Top Dance nu își asumă responsabilitatea și răspunderea pentru lucrurile pierdute în încinta școlii.